Benvolguda família Pratenca,

La temporada 2021-2022 està en el seu punt àlgid, amb tots els equips finalitzant les seves competicions. Després d’aquests 2 anys tant durs que hem viscut, em dirigeixo a tots vosaltres per informar-vos de la reactivació de la campanya de socis que es va veure interrompuda per les contínues restriccions de les activitats arrel de la pandèmia.

L’A.E. Bàsquet Pratenc és una entitat esportiva que es regeix per la Llei de l’esport i pels seus Estatuts, que podeu consultar a la nostra pàgina web. Els òrgans de govern de l’entitat són l’Assemblea General i la Junta Directiva, essent l’Assemblea l’òrgan suprem.

L’Assemblea la integren tots els socis i sòcies de ple dret, persones físiques majors de 18 anys que han sol·licitat l’admissió a la Junta Directiva i han estat acceptades. És en Assemblea que s’aproven les decisions de l’entitat. Tots els jugadors de l’entitat són socis.

Els càrrecs directius són, per llei, de caràcter voluntari i tots els socis de ple dret poden optar a ser membres de la junta directiva així com a presidir l’entitat. El mandat de la junta directiva de la nostra entitat és de 6 anys i els membres han de ser escollits en reunió de l’Assemblea General per majoria de vots en sufragi lliure, presencial, directe, igual i secret.

Així doncs, qualsevol soci de l’entitat, pot presentar la seva candidatura a la Presidència, acompanyat obligatòriament d’un mínim de dues persones més que ocuparien els càrrecs de Tresorera i Secretària.
Per a dur a terme la tasca que des de 1994 fa el Bàsquet Pratenc és indispensable la col·laboració i la implicació dels socis i sòcies, sense elles, no hi hauria entitat esportiva.

Des d’aquí us animo a associar-vos a l’entitat – el període d’inscripció està obert durant tot l’any -, per a poder assistir a la propera Assemblea amb tots els drets.

Per sol·licitar l’admissió com a socis a la Junta Directiva, podeu completar el procés a través d’aquest enllaç. La quota anual és de 10 euros i aquesta quota serà efectiva fins el final de la temporada 2022-2023, al juny de l’any que ve.

Finalment, animar-vos a fer ús de les avantatges que trobareu a l’apartat de Col·laboradors de la web del Club i acomiadar-me donant-vos les gràcies per compartir el camí de l’Associació Esportiva Bàsquet Pratenc, units pels valors de l’esport i l’esperit de família.

Ben atentament,

Víctor Macho Guevara
President